قبلا فکر میکردم بیست سالگی دیر اتفاق میفته؛ الان حس میکنم سی سالگی خیلی نزدیکه