شناخت مفاهیم SSR و CSR در React JS

یک وب اپلیکیشن که به کمک کتابخانه React JS توسعه داده می‌شود، همواره براساس یکی از ساختار‌های SSR یا CSR خواهد بود. هر دو ساختار در جایگاه خاص خود می‌توانند مفید باشند و هیچ کدام بر دیگری برتری مطلق ندارد و در هر پروژه انتخاب یکی از این ساختار می‌تواند بر دیگری برتر باشد.
در معماری CSR پردازش‌ها و دریافت اطلاعات در سمت کلاینت و به کمک مرورگر کاربر انجام ‌می‌شود. ابزار Create-React-App مشهورترین ابزار تولید وب اپلیکیشن‌های CSR ری‌اکت است.

در معماری SSR بخشی اصلی از پردازش‌ها در سمت سرور و با هدف رفع نقص‌های معماری CSR انجام می‌شود.

لود اولیه در معماری SSR
لود اولیه در معماری SSR


ویدیو آشنایی با این معماری‌ها با هدف شناخت و انتخاب معماری مناسب برای پروژه تهیه شده و سعی شده ساختار معماری‌ها با جزیئات کامل توضیح داده شود تا توسعه دهنده‌‌ها بتواند درک بهتری از این معماری‌ها داشته باشد و با شناخت پروژه معماری مناسب آن را نیز انتخاب کنند.

https://www.aparat.com/v/CV1ic

ادامه این محموعه آموزشی منجر به خلق بویلرپلیت RSSR شد که در گیت‌هاب می‌تونید اون رو بررسی کنید و در اینجا هم آموزش‌هاش رو ببیند.

این مطالب هم می‌تونه واست سودمند باشه:

https://virgool.io/iran-react-community/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA-react-%D9%88-react-native-ecv0abjf8ftk
https://virgool.io/iran-react-community/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-redux-zypz5yuqq0t1