5 راهکار برای ترامپ شدن!


طبق تحقیقات محققین لبخند ترامپ، دلرباترین لبخند جهان است.
طبق تحقیقات محققین لبخند ترامپ، دلرباترین لبخند جهان است.

1. تمام زندگی خود را برای کسب ثروت و شهرت بگذارید اما به پیشرفت عقل و شعورتان بی توجه باشید.

2. زود جوش بیاورید و فریاد بزنید و حتما در فریادهایتان تهدید کنید.

3. حرف های صد من یه غاز را به سرعت در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

4. تنها ملاکتان برای ازدواج زیبایی باشد. به این ترتیب هی ازدواج کنید و هی طلاق بگیرید و دوباره با خوشگل‌ترش ازدواج کنید.

5. هنگام صحبت کردن به شکل احمقانه ای دست های خود را در هوا تکان دهید.(این یکی را به هیچ وجه فراموش نکنید.)