معرفی مطالب جالب برنامه نویسی -۴:Serverless

تو این پست قصد دارم یک سری لینک با محوریت موضوعات FAAS ,Serverless به شما معرفی کنم. نمیدونم تا چه اندازه ای با این دو رویکرد آشنایی دارید . این معماری از پر اهمیت ترین موضوعاتی که در سال ۲۰۱۸ در حال پیگیری و اجرا است .این معماری سعی داره رویکرد جدیدی در اجرای نرم افزارهای ایجاد کنه و بعد از تحولی که الگوی معماری ماکروسرویس در سالهای گذشته ایجاد کردند.تاثیر گذاری و تحول جدیدی در نحوه توسعه و اجرای سامانه های بزرگ ایجاد کنه . بنابراین نیاز است که اطلاعات خوبی در این موضوع داشته باشیم .در ادامه یک سری منابع مفید در این حوزه معرفی می کنیم

“Serverless will fundamentally change how we build business around technology and how you code.”

Serverless architectures refer to applications that significantly depend on third-party services (knows as Backend as a Service or "BaaS") or on custom code that's run in ephemeral containers (Function as a Service or "FaaS"), the best known vendor host of which currently is AWS Lambda. By using these ideas, and by moving much behavior to the front end, such architectures remove the need for the traditional 'always on' server system sitting behind an application. Depending on the circumstances, such systems can significantly reduce operational cost and complexity at a cost of vendor dependencies and (at the moment) immaturity of supporting services.
  • لینک ۱ : یه مقاله عالی در مورد Serverless Architectures در سایت مارتین فاولر . در صورتی که علاقه مند به دنیای FAAS ,Serverless هستید حتما این مقاله رو بخونید.ترجمه فارسی رو هم میتونید اینجا مطالعه کنید
  • لینک ۴: ارام آرام باید خودمون رو برای اتفاقای خوب در سال ۲۰۱۸ در حوزه FAAS آماده کنیم .اسپرینگ هم طرفدارهاشو تو این موضوع حسابی خوشحال خواهد کرد. این مقاله یه سری قابلیت در مورد این ویژگی رو در اسپرینگ معرفی میکنه .
  • لینک ۳ : یکی از محصولات اپن سورس برای این معماری apache openwhisk هست این پروژه سعی داره تمام قابلتیهای این معماری رو پیاده سازی کنه . این مقاله روال اجرا و فراخوانی را در این معماری نشان می دهد . عکس پایین فلوی اجرا را نشان میدهد.
The internal flow of processing
The internal flow of processing


  • لینک ۴: دوتا پروژه متن باز در این حوزه وجود دارد ، openfaas و openwhisk
  • لینک ۵ : یه ریپازیتوری خوب در گیت که تمامی پروژه های این حوزه رو معرفی میکنه