بریده‌های ارزشمند از کتاب چهار اثر فلورانس اسکاول شین

بریده‌هایی از کتاب چهار اثر فلورانس اسکاول شین را مطالعه کردم و به این صورت درآوردم تا پس زمینۀ موبایلم باشد:

جملات زیبا از چهار اثر فلورانس اسکاول شین
جملات زیبا از چهار اثر فلورانس اسکاول شین

هر روز این تصویر را می‌بینم و به نظرم نوعی مراقبت از روح و روان محسوب می‌شود؛ چرا که:

اگر به چیزهای خوب فکر کنیم و دائماً برای بزرگ کردن دایرۀ شادی خود تلاش کنیم، فرصتی برای اندوه یا حداقل قدعلم کردن آن به وجود نمی‌آید.