حقیقت تلخ: اینستاگرام را زیاد جدی نگیرید!

اینستاگرام اساسش بر سرگرمی است؛ نه یادگیری عمیق؛ و نه حتی آموزش عمیق.

دقت کنید عمر و سرمایۀ خودتان را در کجا سرمایه‌گذاری می‌کنید و چقدر ازش، خروجی می‌گیرید.

جذابیت های اینستاگرام بی‌انتهاست؛ اما قرار است از این جذابیت‌ها، چه محتوای جذابی برای خود خلق کنید؟

من توصیه می‌کنم هر زمان اینستاگرام را باز می‌کنید، به این فکر کنید که قرار است ازش چی به دست آورید؟

مطلب مرتبط: گرگ‌های اینستاگرام و کلاهبرداری های اینستاگرامی