اين بلا چه قدر طول می‌كشد؟


امام صادق علیه السلام فرمود: آیا می‌خواهید بدانید كدام بلا طول می‌كشد و كدام بلا زود برطرف می شود؟ وقتی در هنگام بلا دلتان به دعا رغبت یافت و دست به درگاه خدا برداشتید، بدانید كه آن بلا سریع برطرف می شود.
و از امام كاظم علیه السلام نقل شده است: وقتی بلایی بر بنده مؤمن فرود می آید، اگر به دلش افتاد كه دعا كند بداند كه به زودی بلا رفع می شود، ولی اگر بلایی بر بنده مؤمن نازل شد و دست به دعا برنداشت [و دلش حال تضرع نداشت و زبان به التماس و تمنای خدا نگشود] آن بلا طول می كشد، پس وقتی به بلایی گرفتار گشتید مشغول دعا و مناجات شوید.
و از امام صادق علیه السلام نقل شده است:
زمانی كه كسی به گرفتاری سخت و بلای شدید دچار گردید و در كاری درمانده شد، به سجده رود و زانوها و دستانش را كاملا بگشاید طوری كه قفسه سینه اش به زمین بچسبد، آنگاه [با این حال ذلت و خاكساری كامل] حاجت خود را از خداوند بخواهد، با این زبان حال كه خدایا، سر و روی خود را در نهایت ذلت و شكستگی در برابر عظمت بی پایان تو بر خاك می سایم!

برخی از علمای اهل وثوق فرموده اند كه تضرع و التماس در این سجده طولانی برای حصول نتیجه و گشایش امر مجرب است و توصیه شده كه در این حال هر چه به دلش می آید با زبان شیرین برای راز و نماز و ناز و نیاز با پروردگار ذوق به خرج دهد و چه بهتر كه اشكی هم بریزد و حال تضرع و درماندگی داشته باشد.

در ذكر این سجده توسل به وصف "أرحم الراحمین" توصیه شده و عباراتی چون:

الهی عبیدك بفنائك، الهی مسكینك ببابك/
خدایا، بنده روسیاه تو هستم كه به در خانه ات آمده ام، گدای تو هستم كه در خانه ات را می زنم.
بعد از صدقه دادن و استغفار با ذكر صلوات آغاز شود و با ذكر صلوات هم پایان یابد: و تكرار كند كه یا أرحم الراحمین، یا أرحم من كل رحیم، یا من سبقت رحمته غضبه، یا من وسعت رحمته كل شیء، یا من یسمى بالغفور الرحیم، یا من كتب على نفسه الرحمة؛ ای مهربان ترین مهربانان، ای كه از هر مهربانی دل رحم تری، ای كه محبت تو بر خشم تو سبقت جسته است، ای كه مهر تو همه چیز را فرا گرفته، ای كه مهربانی را بر خود واجب ساخته ای!

و همچنین بگوید:

الهی منی ما یلیق بلؤمی و منك ما یلیق بكرمك!
خدایا من قد و قواره ام همین قدر است، از من التماس و تمنا برمی آید و از تو بخشش و بزرگی انتظار می رود!

توجه به مضامین و معانی این عبارات مهم تر از ذكر عین الفاظ است و برخی گفته اند كه خوب است قبل از مناجات، محبتها و عنایت های خدا را به یاد آورد و بدی ها و گناهان خود را از نظر بگذراند و از خداوند طلب مغفرت و بخشایش كند.


اگر قابل دانستید نگاهی بیندازید و به دوستانتان نیز معرفی فرمایید