ایرانی، ایرانی بخون

امروز داشتم به لیست کتابهای چاپی اخیر سر می‌زدم.
هجم غیر باوری ترجمه که بسیار مورد اقبال قرار دارد.
که البته خودم هم از خیل خوانندگان آن هستم .
اما اگر منصف باشیم این خواندن کتاب از نویسنده خارجی هم جزو چیزهای باکلاس ادبی محسوب میشود.
دیروز هم که داشتم یک کتاب به دوستی معرفی میکردم ، پرسید ، خارجیه؟
باز متوجه این تمایز فاحش شدم .
بعد فکر کردم احتمالا باید کم کم نویسندگان مثل دیگر اجناس کتاب‌شان را با نام‌های خارجی به چاپ برسانند تا مورد اقبال واقع گردند.
داشتم فکر میکردم کتاب‌ها هم کالای ایرانی هستند و شاید نیاز باشد جایی گفته شود کمی ایرانی بنویسیم و ایرانی بخوانیم‌.
البته این به معنی این نیست که بگویم خواندن کتابهای خارجی بی خاصیت است، فقط خواندن گاه و بی گاه کتابهای خوب ایرانی می تواند به گونه‌ای از کالای ایرانی حمایت کند.
و مولف را به نوشتن امیدوارتر.

نیلوفر بصیرت