توارث سلطنتی، یک بیماری !


در زمستان سال ۱۸۸۴، پرنس لئوپولد، از پسران ملکه ویکتوریا، بر اثر حادثه ای در بیمارستان بستری شد. هر چند جراحت آنچنان جدی نبود اما مشکلی وجود داشت : خونریزی او متوقف نمی شد !