اولین مینی لودر و طراحی فضای داخلی من در بلندر

دو آموزش در این روزها تمام شد و اولین مینی لودر و فضای داخلی خودم را با نرم افزار بلندر طراحی کردم.

طراحی فضای داخلی.
طراحی فضای داخلی.


این دفعه چرخش 360 درجه حول محور ورتیکال را Gif کردم تا بهتر مشخص باشد.