«بلووک» و سوالاتی که پدارانمون نپرسیدن!

«بلووک» و سوالاتی که پدارانمون نپرسیدن!
تو این مطلب خاطراتی از خوندن این کتاب رو می‌گم و دعوتتون می‌کنم در کنا...