او می‌آید، web3 رو می‌گم!

او می‌آید، web3 رو می‌گم!
در این مقاله نگاهی به تاریخ وب می‌ندازیم و آرزو می‌کنیم مشکلات web3 حل...