آپدیت گیت لب (how to update gitlab ce-docker compose)

برای آپدیت کردن گیت لب ورژن CE در داکر کامپوز ابتدا برای اطمینان از گیت لب خودمون بکاپ میگیریم، برای اینکار به فولدری که فایل docker-compose.yml مون وجود داره میریم و برای با استفاده از دستور زیر داکر کامپوز خودمون رو down میکنیم:

docker compose down

و در صورتیکه تمام والیوم های معرفی شده در داکر کامپوز در همین لوکیشن باشد، با استفاده از دستور زیر از تمام دایرکتوری بکاپ میگیریم.

cp -a /path/to/gitlab/.

حالا با توجه به نسخه ای که توی فایل docker-compose.yml معرفی شده و نسخه ی مد نظر ما که میخوایم اپگرید کنیم، مسیر زیر رو میریم و نسخه ها رو یکی یکی جایگزین میکنیم توی داکر کامپوز خودمون و بعد داکرمون رو up میکنیم.

مسیر آپگرید:

نسخه های 15 و ماقبل:

0- 15.0.5

1- 15.1.6

2- 15.4.6

3- 15.11.13

نسخه 16:

0- 16.0.8

1- 16.1.6

2- 16.2.9

3- 16.3.7

4- 16.7.0

5- 16.11.0

نسخه 17:

0- 17.0.0

برای مثال نسخه گیت لب ما 16.6.0 هست و میخوایم به اخرین نسخه موجود اپگرید بشه ‌پس طبق مسیر بالا باید ابتدا نسخه 16.7.0 رو جایگزین نسخه فعلی در داکز کامپوز خودمون کنیم و بعد ران کنیم و تا نسخه اخر و به روز بریم جلو:

docker compose down

# change version to —> 16.7.0

docker compose up -d

#after gitlab ran

docker compose down

# change version to —> 16.11.0

docker compose up -d

#after gitlab ran

docker compose down

# change version to —> 17.0.0

docker compose up -d

حالا گیت لب ما به آخرین نسخه اپگرید شد.