یک انیمیشن بسیار زیبا

این انیمیشن زیبا، در مورد پسر جوانی است که وقت آن شده از خانه بیرون رود و روی پاهای خودش بایستد. اما اتفاقاتی می افتد که او را از این امر باز می دارد. حتما ببینید و نکته مهم فیلم را دریابید.  و اگر دوست داشتید آن را کامنت کنید.:)

https://www.aparat.com/v/xWNU6
این انیمیشن زیبا، در مورد پسر جوانی است که وقت آن شده از خانه بیرون رود
این انیمیشن زیبا، در مورد پسر جوانی است که وقت آن شده از خانه بیرون رود