از کجا بفهمیم که سرور لینوکسی ما در معرض خطر (هک) قرار گرفته؟

از کجا بفهمیم که سرور لینوکسی ما در معرض خطر (هک) قرار گرفته؟
یک سرور(سرور مجازی یا واقعی) می تواند به دلایل مختلفی در معرض خطر یا ه...