کمالگرایی؛ دوست همراه یا دشمن بدخواه؟

این روزها خیلی از ما دچار کمال‌گرایی شدیم.

مقوله‌ای که گرچه گاهی می‌تونه کارکردهای مثبتی داشته باشه، اما عمدتا جنبه‌های منفی و آسیب زننده‌اش گریبانگیر ما شده. در این وبینار به این می‌پردازیم که کمال‌گرایی چیه و چطور در وجودمون رخنه کرده؟ چه چالش‌ها و مشکلاتی را برامون به وجود آورده و نهایتا اینکه چطور باید باهاش مواجه بشیم؟

معرفی مدرس: جواد محمدی شخصی پرانرژی و کنجکاو که شیفته یادگیری و یاد دادنه و تلاش می‌کنه با کمک به رشد دیگران، دنیا را به جای بهتری تبدیل کنه. کسی که خودش درگیر کمال‌گرایی بوده و تلاش کرده به کمک مطالعه، مشاوره و خودسازی بر این چالش غلبه کنه.

سرفصل‌های وبینار

  • تعریف کمال‌گرایی
  • انواع کمال‌گرایی
  • ریشه‌های کمال‌گرایی
  • پیامدهای کمال‌گرایی
  • راهکارهای مقابله با کمال‌گرایی
https://eseminar.tv/wb31606