چطور یک دیباگ کننده‌ی حرفه‌ای بشیم؟

چطور یک دیباگ کننده‌ی حرفه‌ای بشیم؟
توی این مطلب، متوجه مفهوم دیباگ میشید و در ادامه چند ابزار و تکنیک مفی...