فورتی‌نت (Fortinet)

فورتی‌نت (Fortinet)
شروع فعالیت شرکت Fortinet توسط برادران کن و مایکل کی در سال 2000 بود....