آموزش اندروید پیشرفته – نحوه ارسال اعلان توسط یک اپلیکیشن اندرویدی

آموزش اندروید پیشرفته – نحوه ارسال اعلان توسط یک اپلیکیشن اندرویدی
آشنایی با ارسال اعلان توسط یک اپلیکیشن اندرویدی و نمایش آن برای کاربر