آشنایی با شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) در بازاریابی

آشنایی با شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) در بازاریابی
با ورود به دنیای بازاریابی، گوشمان با مفاهیم جدید و متنوعی آشنا می‌شه...