چرا باید محتواهای متنی‌ خود را ویراستاری کنیم؟

چرا باید محتواهای متنی‌ خود را ویراستاری کنیم؟
یادم هست برای پیدا‌کردن ادبیات مناسب (Tone of voice) بلاگ‌پست‌هام به خ...