مرکز آموزش کروناویروس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

وب سایت رسمی کروناویروس   corona.ir
وب سایت رسمی کروناویروس corona.ir


مرکز آموزش پیشگیری و رفتار در مقابله با ویروس کرونا COVID-19 جدید که امروزه بسیاری از هموطنان عزیز ما را به خود آلوده و درگیر ساخته است به مدد مرکز پیشگیری از ویروس کرونا راه اندازی شده است.

در این وب سایت آموزش های لازم درباره نحوه رفتار با ویروس کرونا و نحوه پیشگیری از آن به طور کامل به همراه جزئیات قرار داده شده است.


https://learn.irimc.org/