سوراخ خرگوش (Rabbit Hole) چیست؟

سوراخ خرگوش (Rabbit Hole) چیست؟
در مهندسی سیستم‌ها، اصل obliquity یک نظریه است که در آن بهترین مسیر بر...