چگونه مایکروسرویس‌هارا شناسایی کنیم

چگونه مایکروسرویس‌هارا شناسایی کنیم
داستان از پاییز ۹۵ شروع می‌شود وقتی به عنوان برنامه نویس سمت سرور به...