تفاوت دواپس (DevOps) و اس‌آر‌ای (SRE)

تفاوت دواپس (DevOps) و اس‌آر‌ای (SRE)
چند وقت پیش ویدیویی در مورد تفاوت دواپس و اس‌آر‌ای از گوگل دیدم که به...