یک خداحافظی ماندگار

امروز درباره خداحافظی صحبت خواهیم کرد. یکی از راه‌های موثری که باعث می‌شود درباره میزان علاقه یک نفر به خود مطلع شویم این است که به او «نه» بگوییم.

نحوه بازخوردی که هر آدمی به شنیدن «نه» نشان می‌دهد چیزهای زیاد درباره آن فرد به ما می‌اموزد.


اگر کسی واقعا به منافع شما اهمیت بدهد، احتمالا پس از شنیدن «نه» و برخوردهای گذرای احساسی، مکالمه را به سمتی منطقی سوق می‌دهد.

و اگر کسی صرفا به منافع خود اهمیت دهد، احتمالا پس از شنیدن «نه» از جانب شما، برخورد بدی خواهد داشت و سعی خواهد کرد نظر شما را تغییر دهد که اغلب به خاطر برخورد بد بی‌نتیجه می‌ماند.

تمام ما سعی می‌کنیم محصولاتی بسازیم که تجربه خوبی به کاربران آن‌ها القا کرده و اعتماد آن‌ها و وفاداری‌شان را کسب کنند.

با این مقدمه اکنون می‌خواهیم از خود پرسیم:

ما با کاربرها چطور خداحافظی می‌کنیم؟

یا درواقع جواب ما به «نه» شنیدن از جانب آن‌ها چیست؟

در مقاله امروز به بررسی حالت‌های مختلف خداحافظی با کاربرانی که ما را ترک می‌کنند می‌پردازیم و تجربه‌های موفق و نمونه‌های اجرا شده محصولات دیگر را بررسی می‌کنیم.

اگر می‌خواهید نرخ خروج و خداحاظی کاربران از محصولات خود را کاهش دهید، مقاله امروز را از دست ندهید:

https://blog.prototypr.io/if-you-leave-me-now-the-microcopy-of-saying-goodbye-55399d1ef22a