موتور فرآیند سازمانی بومی

فرآیند عبارتست از روند گردش یک کار در یک سازمان براساس یک فلوچارت. پس موتور فرآیند باید بتواند بین اجزای فرآیند هماهنگی لازم را ایجاد کند و مدیر سازمان را از روند اجرای آن اگاه کند.

موتورهای فرآیند معروفی در دنیا وجود دارد که قابل اینتگریت به پروژه های مدیریت منابع انسانی را دارد ، حالا چرا باید یک موتور فرآیند مجدد طراحی شود؟ نکته اصلی در این بحث بحث اساسی تحریم ها میباشد زیرا هر روز تحریو های سخت تری علیه کشور ما صورت میگیرد و این باعث میشود نتوانیم از ابزارهای انلاین خارجی تجاری و گاها رایگان استفاده کنیم‌. من با تحلیل این موضوع و با معلوماتی که در رشته ریاضی و همچنین تجربیاتم در سازمان ها داشتم یک موتور فرآیند را تحلیل و اجرا کردم، به همین دلیل دوست داشتم این موتور را با شما به اشتراک بگذارم.

البته چون این موتور مراحل اولیه خود را طی می کند ممکن است دارای نواقص و اشتباهاتی باشد که با کمک شما توسعه پیدا کرده و مرتفع خواهد شد.

نکته اول :

هر فرایند دارای یک شروع و پایان است.

نکته دوم :

در هر بخش از فرایند ۴ حالت متصور است پس هر خانه فرآیند یک چهار ضلعی است که دارای ۴ جهت اصلی درست ، غلط ، ارجاع و غیر قابل انجام یا ارشیو است.

نکته سوم:

فرایند یک جریان است، به همین دلیل مثل اب روان است و به پایین می رود. پس اگر فرایندی در حالت صحیح اجرا شود خانه به خانه جلو خواهد رفت.

نکته چهارم :

اکثرا در طراحی یک فرایند زمان مناسب اجرا را در نظر نمی گیرند به همین دلیل متوجه طولانی بودن فرآیند نمی شوند.

نکته پنجم :

طراحی فرایند به دو صورت قابل انجام است ، یا ویژوال و دیزاین یا کد بیس و کامندی

نکته ششم:

در هر خانه فرابند یا فعالیت انجام میشود یا بررسی صحت فرآیند قبل

نکته هفتم:

هر جزء از فرابند یک مسئول دارد که ۴ دیتور فرایند را انجام میدهد.

با توجه به نکات بالا وقتی یک چرخه فرایند اغاز میشود بابد به نفر مسئول یک فلو داده شود و شخص انرا اجرا و نتیجه را ۳بت کند.

شروع کننده فرآیند باید روند پیشرفت فرآیند را ببیند و بداند که چ رخه در چه مرحله ای می باشد و از زمان بندی چه مقدار عقب است یا مشکل چرخه کجاست.

جداولی که من برای نرم افزار در نظر گرفتم

۱. جدول فرآیند ها

۲. جدول مراحل فرآیند

۳.چرخه های تولید شده براساس فرآیند

۴.ورک فلو های کارکنان

۵.گزارش فرآیند