اخترفیزیک برای افراد بیقرار

اگر این عبارت اولین بار به گوشتون میخوره، شاید براتون خیلی عجیب بیاد ولی این عبارت اسم یکی از زیباترین کتاب های عمومی در رسته ی اخترفیزیک و کیهانی شناسی است!

https://images.unsplash.com/photo-1444703686981-a3abbc4d4fe3?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&w=1000&q=80
https://images.unsplash.com/photo-1444703686981-a3abbc4d4fe3?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&w=1000&q=80


کتاب "اخترفیزیک برای افراد بیقرار" (Astrophysics for people in a hurry) نوشته ی نیل دگریس تایسون، کتابی در باب توضیح کاملا مقدماتی در خصوص پدیده های کیهان شناسی و معرفی این رشته به افرادیست که با آن آشنایی ندارند.

تایسون در این کتاب به زیبایی پدیده های کیهانی و فیزیکی را توضیح داده و سعی میکند در عین اجتناب از تخصصی کردن بیش از حد موضوعات، بیان کلی را به خواننده منتقل نماید.

تم کلی کتاب شبیه کتاب های "تاریخچه زمان" و "جهان در پوست گردو" ی هاوکینگ است. با این تفاوت که نوع دیدگاه ها کاملا متفاوت مطرح شده به این دلیل که دو کتاب نام برده از منظر یک دانشمند تئوریسین (Theorist) نوشته شده ولی کتاب اخترفیزیک برای افراد بی قرار از دیدگاه یه دانشمند مشاهده گر (Observer) نگاشته شده است، و این موضوع جنبه های متفاوت هستی و گیتی را به نمایش میگذارد.

(اگر مایل بودید، مطلب بنده در مورد کتاب تاریخچه ی زمان را مطالعه بفرمایید: در مدح تاریخچه زمان )

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51qdmr7snXL.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51qdmr7snXL.jpg

تایسون به طور کلی در این کتاب در مورد داستان پیدایش خلقت، اکتشاف در نور، سیارات، ماده و انرژی تاریک، شیمی در کهکشان ها، اصول بنیادین کیهان شناسی و در نهایت بخشی بسیار کم نظیر و زیبا با عنوان "تاملاتی در باب کیهان شناسی" که به وجوه دیگر تحصیل و اکتشاف در علوم کیهان شناسی، فیزیک و شیمی و سایر رشته های علوم بنیادین مربوط میشود، صحبت کرده است.

در بخش آخر این کتاب، نویسنده یکی از بزرگترین دغدغه های طرفداران علم و دانشمردان را به زیبایی هرچه تمام تر نگاشته است که مناسب دیدم آن را با شما به اشتراک بگذارم و قدری در مورد آن تامل کنیم: (متن مقداری کوتاه شده است)

"در مورد دیدگاه کیهانی... .ولی چه کسی میتواند چنین دیدگاهی داشته باشد؟ چه کسی میتواند این دیدگاه شکوهمند کیهانی را درباره ی زندگی داشته باشد؟ یک کشاورز مهاجر نمیتواند. یک کارگر بیگار گاه نمیتواند. یک کارتن خواب که وسط زباله ها دنبال غذا میگردد، قطعا نمیتواند. آدم باید آنقدر وضعش خوب باشد که مجبور نباشد نگران معیشت خود باشد. باید در کشوری زندگی کند که دولت آن به جستجو برای فهمیتدن جایگاه انسانی در گیتی اهمیت بدهد. نیاز به جامعه ای دارید که در آن تفحص فکری بتواند شما را به مرزهای اکتشاف ببرد و خبر اکتشافات شما همواره امکان انتشار داشته باشد.

ولی دیدگاه کیهانی هزینه پنهانی نیز دارد. وقتی که من هزاران مایل سفر میکنم تا در حین یک کسوف کامل، لحظاتی را در سایه ی ماه که به تندی عبور میکند، بگذرانم، گاه زمین را فراموش میکنم. وقتی که می ایستم و درباره انبساط گیتی فکر میکنم،...گاه یادم میرود که افراد بیشماری روی زمین بدون غذا یا سرپناه هستند. وقتی که درباره ی داده های نشان دهنده ی وجود اسرارآمیز ماده ی تاریک و انرژی تاریک در سراسر گیتی تعمق میکنم، گاه یادم میرود که هر روز، افراد زیادی به دلیل اعتقاد مذهبی آدم میکشند و یا کشته میشوند.

وقتی که مدارهای سیارک ها، دنباله دار ها، و سیاره ها را رهگیری میکنم، که هرکدام از آن ها همچون رقصنده ای در یک رقص باله ی کیهانی هستند که بر اثر نیروی گرانش شکل گرفته اند، گاه یادم میرود که آدم های زیادی هستند که هیچ توجهی به تعامل ظریف بین جو زمین، اقیانوس ها، و خشکی ها ندارد و به عواقبی که دامنگیر فرزندان ما و فرزندان فزرندان ما و تندرستی و رفاه آن ها خواهد شد اهمیت نمیدهند.

و گاه یادم میرود که افراد قدرتمند به ندرت تمام توان خود را برای کمک به افراد ناتوان به کار میگیرند."