این افراد انتشارات رسانه‌ی ایست کلاود را دنبال می‌کنند:

توسعه دهنده ی یونیتی - محقق نجوم و علوم فضایی - علاقه مند به فیزیک کوانتوم
با ما وارد دنیای بازی های مستقل بشوید.
برنامه‌نویس، نِردی‌گیک، علاقه‌مند به تکنولوژی، نجوم و فیزیک
توضیح نمیدم خودتون بخونید!
جویای یادگیری، درگیر بین درست و غلط، اگه شد یک انسان و یک برنامه نویس