اطلس ، ستاره ای در خوشه پروین

اطلس ، ستاره ای در خوشه پروین
ستاره اطلس بخشی از خوشه ستاره ای است که آن‌را خوشه پروین نامیده‌اند، ب...