کمی درباره جبار باغچه‌بان

جبار عسگرزاده معروف به جبار باغچه‌بان را به حق می‌توان اولین معلم الفبای فارسی به روش امروزی دانست.

جبار باغچه‌بان ۸۰ سال پیش در تدریس الفبای فارسی روشی ابداع کرد که تا به امروز استوار و پابرجا مانده است و برای آن جایگزینی بهتر پیدا نشده.

استاد باغچه‌بان بیش از ۳۰ کتاب تألیف کرده که به علت اهمال‌کاری و قدرناشناسی ذاتی ما مردم این روزگار، امروزه بخش زیادی از این کتاب‌ها در دسترس نیست.

استاد باغچه‌بان برای اولین بار در ایران الفبای ناشنوایان را ابداع نمود و مدرسه‌ی ناشنوایان را تأسیس کرد.

در این لینک الفبای ابداعی استاد باغچه‌بان به همت اجانب در دسترس ما ایرانی‌هاست.

از این لینک می‌توانید کتاب "برنامه کار یکساله آموزگار کلاس اول" که نزدیک به ۸۰ سال است راهنمای تدریس معلمان پایه‌ی اول ابتدای این مرز و بوم است را مطالعه کنید.

چقدر جای آدم‌های این چنین خوبی در روزگار ما خالی‌ست...