سند راهبردی توسعه و به کارگیری نرم افزارهای آزاد/متن باز

همیشه برای انجام یک سری تغییرات در جامعه ، اعضای جامعه هستند که تغییرات را ایجاد میکنند و راه های تغییر و انتقادات را به گوش تصمیم گیرنده ها میرسانند .
به لطف و پیگیری افراد دلسوز جامعه اوپن سورس و لینوکس ایران ، سندی به نام سند راهبردی توسعه و به کارگیری نرم افزارهای آزاد/متن باز جمهوری اسلامی ایجاد شده است.
معنای این سند به صورت خلاصه به این شکل است که دولت برای تغییر سیستم های کلوز سورس به اوپن سورس ، چه وظایفی دارد؟
جامعه اوپن سورس در قبال این تغییرات چه نقش و وظایفی دارد؟
در کل برای ایجاد این تغییرات چه مسیری باید پیش برود تا سازمان ها و زیر ساخت های کشور ، مطابق با تعاریف اوپن سورس ، در مسیر منظم و درستی قرار گیرند تا حقوق و خط مشئ جامعه هم حفظ شود.
هر کدام از ما در برابر این جامعه به میزانی که در توان داریم ، مسئولیم .
اگر انتقادی به سند داریم و راه کارهایی داریم که میتواند به انجام سند کمک کند ، وظیفه داریم تا به شکل آزاد و مشخص ، در یک سامانه منظم ، بیان کنیم .
به این منظور شما میتوانید با ثبت نام در سایت زیر که یک سایت اوپن سورس میباشد و از سیستم discourse استفاده کرده است ، بهره ببرید و نظرهای خود را به گوش مسئولین برسانید تا در تصمیم گیری ها موثر باشد.
https://floss.itodc.ir
لینک دانلود سند
https://floss.itodc.ir/uploads/default/original/1X/d5349cd7a711a452fc556be9b52987834dbd1214.odt
لینک دانلود پی دی اف
https://floss.itodc.ir/uploads/default/original/1X/0d467d71b080a9de9957e6586be91d2adf47e4a7.pdf

بازخورد در فضای مجازی :

معاون وزیر ارتباطات و ‏رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران/ ‏‏‏‏‏‏عضو هیات علمی