فرار از تحریم داکر با کمک کشور چین!

همان‌طور که می‌دونید داکر ایران رو تحریم کرده. هر چند که در دوران پسابرجام روزنه‌های امیدی برای رفع این تحریم پیدا شد، ولی با توجه به وضعیت فعلی، امیدی به حل شدن این مشکل نیست. از طرفی هم گزارش‌های زیادی از اینکه استفاده از Proxy سرعت دانلود Imageهای رو کم می‌کنه و کلا فرایند Pull کردن رو با مشکل مواجعه کرده، داشتم. خلاصه تصمیم گرفتم که تجربهٔ خودم رو قالب این پست منتشر کنم.

من از Mirror Server کشور چین (https://registry.docker-cn.com) استفاده می‌کنم و در حال حاضر (آذر ۹۷) این سرور، ایران رو تحریم نکرده:

curl -I https://registry.docker-cn.com
HTTP/2 200
server: Tengine
date: Wed, 28 Nov 2018 09:15:53 GMT
content-type: text/plain; charset=utf-8
vary: Accept-Encoding cache-control: no-cache

برای اضافه کردن این Mirror Server مراحل زیر رو دنبال کنید:

  1. فایل daemon.json را در آدرس /etc/docker/ ایجاد کنید:
sudo touch /etc/docker/daemon.json

۲. جزئیات زیر رو توی فایل بنویسید:


{
    "registry-mirrors": ["https://registry.docker-cn.com"]
}

۳. دیمون systemctl رو Reload کنید:

sudo systemctl daemon-reload

۴. سرویس docker رو Restart کنید:

sudo service docker restart