عملکرد مالی سال ۱۴۰۲ پتروشیمی اروند

پتروشیمی اروند
پتروشیمی اروند


گزارش مالی حسابرسی نشده سال ۱۴۰۲ شرکت پتروشیمی اروند بیانگر افزایش ۵۳ درصدی بهای تولید و کاهش چشمگیر سود خالص می باشد.

به گزارش «فراز انرژی»، شرکت پتروشیمی اروند در سال گذشته درآمدی ۱۹/۵ همتی، سود ناخالص ۵/۵ همتی و سود خالص ۴/۶ همتی را تحقق بخشیده تا در نهایت به ازای هر سهم ۳٫۸۴۶ ریال سود را شناسایی کند.

اروند در سال گذشته حجم تولیدی بمیزان ۳ میلیون تن و حجم فروشی بالغ بر ۱/۱ میلیون تن را محقق نموده که بترتیب کاهش ۹ درصدی و ۴ درصدی را نشان می دهد.

بررسی بیشتر گزارشات بیانگر افزایش ۵۳ درصدی بهای تولید این شرکت ناشی از عواملی چون افزایش نرخ خرید اتیلن و نمک و همچنین افزایش نرخ یوتیلیتیست تا جایی که سود ناخالص شرکت از ۹/۶ همت در سال قبل با کاهش بی سابقه ۴۸ درصدی به ۵/۵ همت تنزل یافته است.

بررسی این گزارش بیانگر ناکامی اروند در پرونده های حقوقیست بطوریکه حسب نظر حسابرس، طلب این شرکت از پتروشیمی امیرکبیر، شرکت Ware Wolf و شرکت بازرگانی پتروشیمی تاکنون به نتیجه نرسیده و منازعات این شرکت و اداره منابع طبیعی استان خوزستان در خصوص اراضی واحد استحصال و شستشوی نمک مصرفی کماکان ادامه دارد.

شایان ذکر است که متاسفانه بدلیل بی نظمی این شرکت در انتشار گزارشات عملکردی خود از آبان ماه سال قبل، داده مکفی برای بررسی گزارشات این شرکت وجود نداشته و پس از گذشت بیش از ۷ ماه، شاهد انتشار گزارش عملکرد شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس و اطلاع از عملکرد این شرکت می باشیم.

منبع : فراز انرژی