اسم چیزهایی که یادتون نمیاد رو چی خطاب می‌کنید؟

تو توییتر یه توییت کرده بودم و پرسیده بودم که وقتی اسم چیزی رو نمی‌دونین یا اسمش یادتون نمیاد، اون چیز رو چی خطاب می‌کنین؟

جواب ملت انقد خوب بود که گفتم یه فهرستی ازشون رو به یادگار اینجا بذارم:

 • ماس‌ماسک؛
 • ‌بیل‌بیلک؛
 • یارو؛
 • لامصب؛
 • بی‌صاحاب؛
 • پدرسگ؛
 • چیز؛
 • داستان؛
 • معامله؛
 • شافتولک؛
 • بگو دیگه اسمشو؛
 • وامونده؛
 • اَبول؛
 • عن؛
 • دسته‌خر.