سوالات شاید فلسفی ذهنم...

عکس نامربوط  😑
عکس نامربوط 😑

یه چیزایی تو ذهنم هست....

1.ناراحتی وجود داره تا بفهمیم شادی یعنی چی ؟یا شادی وجود داره تا بفهیم ناراحتی چیه؟

2.حقیقت هست تا بفهمیم دروغ چیه یا برعکس؟

3.از کجا بفهمیم که این دنیا واقعیه ؟ آیا ما زندگی قبلی هم داشتیم؟

4.دنیا چه رنگیه ؟

5.زندگی یعنی چی؟

6.چرا این سوالا اومده تو ذهنم؟

7. چرا دارم سوالامو مینویسم؟ این یکی رو جوابشو میدونم . چون میخوام شما به سوالاتم جواب بدین...

جواب اونایی رو که میدونید برام بنویسید.... البته اگر وقت و حوصله و همینطور یه مغز خفن دارید....
همین.....