مورد عجیب GoLang و RabbitMQ

امروز که مثل چند روز گذشته داشتم روی کد سرور چت آریو کار می‌کردم به مو...