این افراد انتشارات هکر را دنبال می‌کنند:

اگر کاری داشتین برام ایمیل بفرستید : i@iamroozbeh.ir
اگرچه دانشجوی ارشد شبکه، اما بیشتر علاقمند به نوشتن!
Black ris Music
در جستجو و به دنبال فکر کردن
یه مجاهد کار بلد با تفکرات نازیسمی و یکم گوستی و اسلامی. ضد نجاست و فناش. (الگوهام هیتلر، آیت الله طالقانی و چریک های ناشناس)