چرا نباید درایور‌های غیر معمول را در macOS راه اندازی کرد؟

چرا نباید درایور‌های غیر معمول را در macOS راه اندازی کرد؟
در بحث راه اندازی سیستم‌های هکینتاش، یکی از مواردی که خیلی باید بهش تو...