برآمدگی و فرورفتگی دندان های قدامی

در این قسمت از آموزش آناتومی و مورفولوژی دندان می‌پردازیم به برآمدگی و فرورفتگی دندان‌ های قدامی.

روی هر یک از سطوح دندان‌ها مجموعه‌ای از انحناها به‌صورت برآمدگی و فرورفتگی مشاهده می‌شود که باعث پدید آمدن ویژگی‌ها و مشخصات ظاهری هر دندان می‌گردد.

در این مقاله این انحناها را روی دندان سانترال به عنوان یکی از دندان های قدامی بررسی می‌کنیم و هر یک را برای شما دوستان عزیز توضیح می‌دهیم.

lobe
lobe

۱- لوب ها (Lobes)

لوب‌ها نواحی برآمده و برجسته‌ای هستند که به صورت عمودی از بالا تا پایین سطح لبیال دندان های قدامی یعنی از لبه انسیزال به سمت لثه کشیده شده‌اند.

دندان‌ های قدامی شامل ۳ لوب می‌باشد که جزء اولین قسمت‌هایی از دندان هستند که در مراحل تکاملی دندان شکل می‌گیرند و عملاً شکل نهایی دندان با رشد و بزرگ شدن همزمان این ۳ لوب تکمیل می‌شود.

developmental grooves
developmental grooves

۲- شیارهای تکاملی (Developmental Grooves)

در زمانی که ۳ عدد لوب بر روی دندان‌ها در حال شکل گیری هستند، فرورفتگی‌های بسیار ظریف و کم عمقی در بین این لوب‌ها و بر روی سطح لبیال تشکیل می‌شود.

این فرورفتگی‌ها که در واقع حاصل رشد و بزرگ شدن ۳ عدد لوب می‌باشد را شیارهای تکاملی می‌نامند.

cingulum
cingulum

۳- سینگولوم (Cingulum)

سینگولوم تحدبی برجسته و بزرگ بر روی سطح لینگوال دندان های قدامی بوده و در مجاورت لثه قرار می‌گیرد.

marginal ridge
marginal ridge

۴- مارجینال ریج ها (Marginal Ridges)

مارجینال ریج ها سطوح و نواحی برجسته‌ای هستند که کناره‌های مزیال و دیستال سطح لینگوال را تشکیل می‌دهند.

Lingual Fossa
Lingual Fossa

۵- لینگوال فوسا (Lingual Fossa, حفره زبانی)

لینگوال فوسا یا تقعر لینگوالی عبارت است از: فرورفتگی بزرگ در سطح لینگوال دندان‌ها. در واقع مارجینال ریج‌ها، حاشیه‌های چپ و راست لینگوال فوسا را تشکیل می‌دهند.

حاشیه به سمت لثه لینگوال را سینگولوم تشکیل می‌دهد و لبه انسیزالی، حاشیه بالایی لینگوال فوسا (lingual fossa) را تشکیل می‌دهد.

Incisal Edge
Incisal Edge

۶- لبه انسیزالی (Incisal Edge)

لبه انسیزالی (incisal edge) همان سطح جونده دندان های قدامی است.

درباره دندان های قدامی بیشتر بدانید:

دندان های قدامی شامل 6 دندان جلویی هر فک می‌شود. پس با این حساب، 3 دندان در سمت چپ و 3 دندان در سمت راست قرار می‌گیرد. از سوی دیگر دندان های قُدامی از لحاظ ریخت شناسی (آناتومی) به 2 گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول شامل دندان‌های پیشین (انسیزورها، Incisors) و گروه دوم، دندان‌های نیش (کانین‌ها، Canines).

گروه اول از دندان‌ های قدامی: انسیزورها (Incisors)

انسیزور ها شامل ۴ دندان قدامی هر فک می‌شوند. دندان‌های انسیزور دندان‌هایی جهت گاز گرفتن و بریدن غذا هستند. از این 4 دندان، 2 دندان سانترال انسیزور (Central Incisors ) و 2 دندان لَترال انسیزور (Lateral Incisors) نامیده می‌شوند.

سانترال انسیزورها (Central Incisors)

سانترال انسیزورها دو دندانی هستند که دقیقاً در ۲ طرف خط میدلاین قرار گرفته‌اند و عملاً جلوترین دندانهای هر فک می‌باشند. بدین ترتیب هر فک، یک سانترال انسیزور در سمت راست و یک سانترال انسیزور در سمت چپ دارد.

لَترال انسیزورها (Lateral Incisors)

دندان‌های لَترال انسیزور، دندان‌های مجاور به سانترال انسیزورها هستند. به این ترتیب دومین دندان از خط میدلاین در سمت چپ و یا راست، دندان‌های لَترال انسیزور می‌باشند.

گروه دوم از دندان‌ های قدامی: کانین‌ها (Canines)

کانین‌ها دندان‌های مجاور به لَترال انسیزورها هستند. پس می‌توانیم بگوییم سومین دندان از خط وسط در سمت چپ و یا راست، کانین‌ها (دندان های نیش) می‌باشند. کانین‌ها را با نام کاسپیدها (Cuspids) نیز می‌شناسیم، که می‌توان از هر یک از این دو واژه به جای دیگری استفاده کرد. کاسپیدها یا همان کانین‌ها دندان‌هایی هستند که جهت پاره کردن غذا استفاده می‌شوند.
برگرفته شده از مقاله کامل برآمدگی و فرورفتگی دندان های قدامی مجموعه لابراتوار دندانسازی | های دنت

منبع: لابراتوار دندانسازی | های دنت

دوره آموزش دندانسازی

یک گام تا حرفه‌ای شدن در دندانسازی، اگر در حال تحقیق برای دوره آموزش دندانسازی به‌صورت حرفه‌ای و عملی هستید باید بگوییم اینجا دقیقاً متعلق به شما است.

اطلاعات بیشتر