بهترین روش چسباندن روکش زیرکونیا چیست؟

بهترین روش چسباندن روکش زیرکونیا چیست؟
برای چسباندن روکش زیرکونیا به صورتی که جدا نشود راه هایی وجود دارد که...