عادات ذهنیم منو ناشاد می کنه و باعث رنج من می شه.

عادات ذهنی
عادات ذهنی


مدام تو گذشته سیر میکنم و برای اتفاقات آینده رویا پردازی میکنم.

فکرایی مثل باهوش بودن یا کودن بودن، جذاب یا زشت، موفق یا ناموفق بودن تمام وقت همراهمن و حالم رو دگرگون میکنن و دچار استرس میشم.

هرچقدر تلاش می کنم ، احساس های خوب دووم ندارن و چیزی نمی گذره که دنبال موفقیت یا آسایش بعدی ام!

...

همه این مشکلات رو گرایش طبیعی واحدی دامن می زنه :

"حضور نداشتن ، دور شدن از واقعیت این لحظه و بیماری ای به نام کارکرد غیر ارادی ذهن ."


▪️ذهن آگاهی به ما کمک میکنه تا ...

ببینیم ذهنمون لحظه به لحظه کجا میره.

بیشتر ما انقدر به بی‌توجهی عادت کردیم

که متوجه نیستیم ذهنمون لحظه حال رو ترک کرده

چون ذهن، همیشه این کار رو میکنه ! 💭 ✨

یک راه بسیار ساده برای تمرین ذهن آگاهی در زندگی روزمره اینه که به تغییرات آب و هوا اطرافت آگاه باشی.

مثل احساس گرمای خورشید در یک روز آفتابی

یا شنیدن صدای قطره های بارون که به پنجره اتاقت میخوره

و یا در روز برفی ای، به سکوت موقع بارش برف گوش بدی و تماشا کنی که چطور دونه های برف روی برگ میشینه ...❄️
دوره ذهن شفاف

توجه آگاهانه در زمان حال همراه با کنجکاوی و پذیرش، بدون اینکه در مورد خودمون یا تجاربمون قضاوت یا انتقاد کنیم. ذهن شفاف ، دوره ۱۵ ساعته آشنایی با ذهن آگاهی تئوری و آشنایی مقدماتی با تعالیم حضور

شنیدن درسنامه هدیه دوره ذهن شفاف