هیچ کس برای نجات ما نمی آید

حضور در لحظه
حضور در لحظهتو در حال بیدار شدن هستی ...

وقتی متوجه می شوید که کسی مسئول نجات شما نیست.

بیدار شدن به این معنی است که ما از الگوهای زندگی خود آگاه هستیم. اینکه پاسخ‌های ما خودکار هستند و می‌توانیم از نحوه تعاملمان با زندگی ، متوجه این الگوها بشویم.

شاید این آگاهی برایمان دردناک باشد.

ما باید با بخش هایی از خودمان روبرو شویم و گذشته خود را بپذیریم. که معمولا افراد ، همه عمر از آن اجتناب می کنند، اما شما برای این رویارویی آماده هستید.

هر چه بیشتر آگاه شوید، بیشتر می بینید که زندگی چگونه به شما پاسخ می دهد.

اگرچه در ابتدا ترسناک به نظر می رسد.

درک نقشی که در زندگی خود بازی می کنیم به ما فرصت هایی می دهد که نتایج خود را تغییر دهیم. می توانیم به جای زندگی کردن در شرایط پیش فرض و بصورت خودکار، زندگی مورد نظرمان را بسازیم.

هیچ کس برای نجات ما نمی آید. نه به این دلیل که مردم بد یا خودخواه هستند. مردم برای نجات ما نمی آیند زیرا ما مسئول خودمان هستیم. چون هیچ چیز در زندگی با ارزش تر از خارج شدن از منطقه امن ما و کیمیا کردن رنج هایمان نیست.

این امری منحصر به انسان است که توانایی انعکاس خود و اثبات یک حقیقت جهانی را به خود داشته باشیم: ما توانایی بی حد و حصری داریم.

این یادآوری شماست که

هیچ کس جز خودت داستان زندگی تو را نمی نویسد.

آیا آماده بیدار شدن و بهبودی هستید؟