نظرات شرکت‌کنندگان دوره هفت هشت قدم تا زندگی و رشد هوشمند

در این پست، نظرات شرکت‌کنندگان در دوره آموزشی هفت هشت قدم تا زندگی و رشد هوشمند با موضوع رشد فردی، رشد ذهنی و رشد هوشمند قرار می‌دهیم.

این دوره، اولین دوره رشد هوشمند است و در این دوره سعی می‌شود تا زیر‌ساخت‌های رشد هوشمند ساخته شود و آموزش‌های غلط قبلی نیز تصحیح شود.

نظرات شرکت‌کنندگان دوره‌های قبلی را با دست خط خودشان در این قسمت با شما به اشتراک می‌گذاریم.