چای ۴: خودکارسازی تلگرام، دانلود مدیا‌های یک کانال/گروه

چای ۴: خودکارسازی تلگرام، دانلود مدیا‌های یک کانال/گروه
در این قسمت از چای با استفاده از پایتون و کتابخونه Telethon تمامی آهنگ...