استارت آپ شما با بارپرستی موفق نخواهد شد!

در جنگ جهانی دوم، چند جزیره کوچک در اقیانوس آرام محل رخ دادن یکی از شدیدترین درگیری‌های میان نیروهای آمریکایی و ژاپنی بود. بومیان آن مناطق که پیش از آن حتی سرباز ندیده بودند بیرون از کلبه‌های خود با دیدن کشتار و خشونت حیرت زده می‌شدند. سربازان بالباس‌های عجیب خود چیزی شبیه به استخوان جلوی صورت خود می‌گرفتند و با آن صحبت می‌کردند. پرندگانی عظیم‌الجثه نیز در آسمان پرواز می‌کردند و از آن بالا بسته‌هایی روی نوار باریکی که مشخص شده بود پرتاب می‌کردند. رسیدن ایده از آسمان چیزی شبیه به بهشت بود. هیچ کس سربازان غریبه را در حال شکار یا جمع‌آوری آذوقه ندیده بود. ظاهرا آن‌ها کارهای خوبی می‌کردند که توانسته بودند آن پرندگان را جذب کنند تا برایشان غذا بیاورند؟

بعد از جنگ که نیروها منطقه را تخلیه کردند و مردم محلی تنها شدند، اتفاق جالبی رخ داد. مردم منطقه شاخ و برگ‌ها را سوزاندند و منطقه پاکسازی شده نظامی را محصور کردند. آن‌ها هواپیمایی در اندازه بزرگ با کاه ساختند و روی باند مصنوعی قرار می‌دادند.بعد از بامبو برج‌های رادیویی ساختند و به تقلید از منورهای نظامی آتش روشن می‌کردند و پرتاب می‌کردند و امیدوار بودند که پرندگان بزرگ برای آن‌ها غذا بیاورند. این فرقه به نام بارپرستان مشهور شدند و در بخش‌های زیادی از این مناطق رایج شدند.

شاید با شنیدن این مثال کمی متعجب شوید و حتی بخندید.احتمال دارد پیش خود به دنبال ارتباط این داستان و تیتر اصلی نیز بگردید! اما واقعیت این است که بسیاری از مردم عادی و استارت آپ‌ها به همین آیین گرفتار هستند. به عنوان نمونه دانشجویانی که با تقلید تیپ و نوع سیگار و .... علاقه دارند فیلم‌هایی مثل کارگردانان معروف بسازند دچار همین مشکل هستند. آن‌ها فکر می‌کنند تنها با تقلید رفتارهای ظاهری افرادی مثل هیچکاک یا اسبیلبرگ می‌توان فیلم‌ساز بزرگی شد.

همچنین استارت آپ‌هایی که تلاش می‌کنند مثل گوگل یا فیسبوک سرسره، اسنک بار یا اتاق ماساژ ایجاد کنند تا بتوانند موفقیت را رغم بزنند و یا نیروهای مستعد را جذب کنند نیز دچار بارپرستی هستند. این استارت آپ‌ها موفقیت گوگل و فیسبوک را ناشی از این رفتارهای ظاهری می‌بینند و به موضوع فرهنگ سازمانی و ارزشی که این کسب و کارهای ایجاد می‌کنند توجهی ندارند.

وقتی یک استارت آپ موضوع اصلی را به درستی تشخیص ندهد و گرفتار تقلید از فرم شود دچار این پدیده خواهد شد. در این مواقع ما تمام کارهایی که گوگل می‌کند را انجام می‌دهیم اما هیچ وقت موفقیت حاصل نمی‌شود.