داکر در عمل :: نصب داکر روی دبیان/ابونتو/مینت

نصب داکر از مخازن لینوکسی

سلام ، در ادامه آموزش داکر درعمل نصب و راه‌اندازی داکر از طریق مخازن رو فرا می‏‏‌گیریم. من برای این آموزش نصب (Docker CE (Community Edition را انجام خواهم داد،این نسخه کاملاً متن باز و انعطاف‌پذیر می باشد و برای تیم های توسعه و کوچک بهترین گزینه محسوب می‌شود.برای شروع کار با داکر ، Docker CE بهترین گزینه است ، حتما وقت بگذارید و با دنبال کردن آموزش آن را فرا بگیرید.

در ابتدا توصیه می‌کنم قبل از هر کاری بررسی کنید در محیط لینوکس خود هیچگونه نسخه از داکر از قبل نصب نشده باشد. برای این کار فرمان زیر را وارد می‌کنیم:

sudo apt remove docker docker-engine docker.io containerd runc
بررسی و حذف نسخه‌های مختلف داکر در لینوکس
بررسی و حذف نسخه‌های مختلف داکر در لینوکس

پیش از هر کاری apt را بروز کنید

sudo apt update

به طور پیش‌فرض ، apt از پروتکل HTTPS استفاده نمی‌کند. بسته‌های زیر را نصب کنید که به APT امکان استفاده از مخازن HTTPS را می‌دهد.

sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
بسته‏‌های پیش‌نیاز جهت استفاده از مخازن HTTPS
بسته‏‌های پیش‌نیاز جهت استفاده از مخازن HTTPS

برای فعال کردن مخازن Docker ، کلید رسمی Docker دارای اهمیت است. روش اضافه کردن کلید رسمی GPG Docker به لیست مخازن APT:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
افزودن کلید رسمی داکر جهت استفاده از مخازن اصلی و استاندارد
افزودن کلید رسمی داکر جهت استفاده از مخازن اصلی و استاندارد

حتی پس از نمایش تائیدیه ، جهت اطمینان از افزوده شدن صحیح کلید دستور زیر را در خط فرمان وارد کنید:

sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88
بررسی صحت افزوده شدن کلید
بررسی صحت افزوده شدن کلید

در مورد داکر ، سه مخزن مختلف وجود دارد - مخزن "پایدار" (برای همه توصیه می شود) ، "شبانه" یا "تست". بگذارید مخزن "پایدار" را پیکربندی کنیم.

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu
 bionic stable"
افزودن مخزن پایدار
افزودن مخزن پایدار
نکته:اگر هر کدام از مخازن تست (test) یا شبانه(nightly) را برای نصب انتخاب کردید. کافی است با کلمه stable در فرمان بالا جابه‌جا کنید.

بعد از اضافه شدن مخزن داکر به لیست مخازن APT حتماً است تا دوباره آن را بروزرسانی کنید تا لیست آدرس‌های نصب داکر درون سیستم شما بارگذاری شود.

sudo apt update
قرار گرفتن آدرس های نصبی داکر درون سیستم و مخزن apt
قرار گرفتن آدرس های نصبی داکر درون سیستم و مخزن apt

در نهایت هم دستور زیر را برای نصب داکر وارد می‌کنیم:

sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
نصب داکر
نصب داکر

نصب کامل شد و حالا دیگه می‌توانید از داکر استفاده کنید :)

نکات اضافه:

اگر دنبال نصب نسخه خاصی از داکر و افزونه‌های آن هستید به روش زیر عمل کنید

ابتدا دستور زیر را وارد می‌کنیم تا نسخه در دسترس را به ما نمایش دهد

apt-cache madison docker-ce
لیست نسخه‌های قابل نصب داکر
لیست نسخه‌های قابل نصب داکر

حالا نسخه‌ای را که می‌خواهید نصب کنید در قالب زیر وارد نمایید

sudo apt-get install docker-ce=<نسخه مورد نظر> docker-ce-cli=<نسخه مورد نظر>
containerd.io

خوب آموزشمون در این بخش به پایان می‌رسد اگر نظر یا نکته‌ای دارید با من در میان بگذارید.