داکر در عمل :: نصب داکر روی دبیان/ابونتو/مینت

داکر در عمل :: نصب داکر روی دبیان/ابونتو/مینت
نصب کامل داکر و یکسری نکاتی که لازم است رو توی این آموزش آوردم