بیژن و منیژه؛ عاشقانه ترین داستان شاهنامه

بیژن و منیژه؛ عاشقانه ترین داستان شاهنامه
یکی از داستان‌های دل‌انگیز شاهنامه‌، ماجرای عشق جوانِ دلاور و زیباروی...