چگونه وقت اضافه پیدا کنیم؟

خیلی وقتها خودمان یا دوستانمان از اینکه وقت کم آورده‌ایم ناله می‌کنیم. حالا اگر از خودمان بپرسیم که در طول روز چه کرده‌ای که وقت کم آورده‌ای هیچ پاسخی برایش نداریم. به نظر من مهمترین سرمایه‌ای که همه ما در دست داریم زمان است ولی کمترین اهمیت را به آن می‌دهیم. بعضی وقتها آدم در ترافیک که می‌ماند و یا به مهمانیی دعوت می‌شود که دوست ندارد به خودش و اطرافیانش می‌گوید که وقتم هدر رفت و یا من وقت ندارم و از این عبارات. اما هر وقت این حرفها را به خودم می‌زنم و یا از کسی می شنوم سعی می‌کنم تصور کنم که در طول روز چه کارهای مهمی را انجام داده‌ام که حالا صرف کردن این وقت در یک برنامه دیگر می‌تواند زمان ارزشمند من را هدر دهد. بیشتر وقتها وقتی خوب به کارهایی که در روز انجام می‌دهیم نگاه کنیم خواهیم دید که تمام کارهایی که انجام داده‌ایم کاملا بی‌برنامه بوده و دست آورد خاصی نداشته‌ایم. در حقیقت باید گفت که تنها وقتی هیچ کار مهمی نداریم می‌گوییم وقت ندارم.

همه این داستانها از چیزی به اسم مدیریت زمان آب می‌خود. چطور می‌توان زمان را مدیریت کرد؟ اگر در مورد این موضوع جستجو کنید روشهای بسیاری را پیدا خواهید کرد ولی من تنها یک روش ساده را می‌خواهم پیشنهاد کنم و آن اینکه به قول جیم ران:

هیچ روزی را شروع نکنید مگر آنکه آن را روی کاغذ به اتمام رسانده باشید.

کافیست در پایان هر روز چند دقیقه را به برنامه‌ریزی برای فردا اختصاص دهید. همه کارهایی را که باید فردا انجام دهید روی یک برگ کاغذ بنویسید. بهتر است یک دفترچه برای این کار داشته باشید و همه چیز را یادداشت کنید. قبل از یادداشت کردن برنامه فردا هم می‌توانید یک بار همه آنچه را که برای امروز برنامه‌ریزی کرده‌ بودید را بررسی کنید و تجربه‌های حاصل شده را هم در برگه همان روز یادداشت کنید.

راز موفقیت در این کار این است که هر روز فقط کارهایی را انجام دهید که در برنامه وجود دارد. نباید نگران آینده باشید. به این ترتیب خواهید دید که در طول روز کلی وقت دارید که می‌توانید از آن برای کارهای مختلف استفاده کنید.